Lượt truy cập: 144915
PHÂN BÓN LÁ, PHÂN HỮU CƠ CHUYÊN DÙNG CHO CÂY ĂN TRÁI
PHÂN BÓN LÁ, PHÂN HỮU CƠ CHUYÊN DÙNG CHO CÂY CÀ PHÊ
PHÂN BÓN LÁ, PHÂN HỮU CƠ CHUYÊN DÙNG CHO CÂY ĂN TRÁI
PHÂN BÓN LÁ, PHÂN HỮU CƠ CHUYÊN DÙNG CHO CÂY LÚA
DÒNG PHÂN XÔ - DÙNG CHO TẤT CẢ CÁC LOẠI CÂY TRỒNG - HOTLINE: 0939 298 828
DÒNG PHÂN BÓN TRUNG VI LƯỢNG BÓN RỄ - DÙNG CHO TẤT CẢ CÁC LOẠI CÂY TRỒNG - HOTLINE: 0939 298 828
DÒNG PHÂN BÓN LÁ - DÙNG CHO TẤT CẢ CÁC LOẠI CÂY TRỒNG - HOTLINE: 0939 298 828
DÒNG PHÂN BÓN HỮU CƠ VI SINH - DÙNG CHO TẤT CẢ CÁC LOẠI CÂY TRỒNG - HOTLINE: 0939 298 828
DÒNG PHÂN HỮU CƠ - DÙNG CHO TẤT CẢ CÁC LOẠI CÂY TRỒNG - HOTLINE: 0939 298 828

DANH MỤC SẢN PHẨM


BẢNG GIÁ PHÂN BÓN
(28/11/2018)
Kali Russia hạt 7.200
Kali Israel hạt 7.300
Ure Cà Mau hạt đục 8.600
Ure Phú Mỹ hạt trong 8.600
Ure Indo hạt trong 7.950
LIÊN KẾT WEBSITE

PHÂN HỮU CƠ NHẬT

GIA CÔNG PHÂN BÓN

P
HÂN  BÓN LÁ CAO CẤP LEAFER